Vyhledávání

Kontakt

DIVILIDI

ID datové schránky:
td4c6px

605841391 diviotec
605176853 divimatka

divilidi@seznam.cz

Kemp RUDŇÁK 2021

Pro děti od 7 do 14 let

Pestrý a zajímavý program na každý  den
- zaměřen na posílení sociálních vztahů s vrstevníky( teamové a společenské hry, vzájemná spolupráce), 
- obnovení správných návyku zdravého životního stylu (duševní hygiena a umíme i odpočívat?, příroda kolem nás, pobyt v přírodě,...),
- připomenutí dobrých pohybových aktivit ( rozcvička, fotbal, letní kempová olympiáda,...)
 
 
místo konání tábora: hřišt z kostelem sv. Václava 
 

Turnus: 5.-10.července 2021 (po dohodě je možné přijet na tábor již 4.července)

 

Hlavní vedoucí: volnočasový pedagog Gabriela Bendová, kontakt 605/176 853

Zdravotník: Lukáš Bedna, kontakt 605/841 391

Kuchařka: paní Boháčková 

cena tábora: hrazeno MSMT /dítě, turnus

›V ceně je zahrnuta celodenní strava (snídaně, svačina, oběd, svačina, večeře), pitný režim, denní a celotáborový program,pojištění, akce, vstupné, jízdné, atd. není-li specifikováno v konkrétních případech jinak.

 

 

 

KE STAŽENÍ: 

letáček:     KEMP Rudňák 

informace:INFORMACE KEMP Rudňák.doc

přiháška: PŘIHLÁŠKA Rudňák.doc 

bezinfekčnost: BEZINFEKCNOST.