Vyhledávání

Kontakt

DIVILIDI

ID datové schránky:
td4c6px

605841391 diviotec
605176853 divimatka

divilidi@seznam.cz

Text

06.09.2019 08:54
Spolek Divilidi se zajímá o všechny dobré lidi, očistu duše od každodenního stereotypu a zabývá se rozvojem znalostí i dovedností v přírodě. Byl založen za účelem podpořit všechny věkové skupiny, jednotlivce i rodiny nejen místní komunity, kteří mají chuť užít si rozmanitou přírodu Krkonoš, zejména v Rudníku a okolí. Těšilo by nás, kdyby prostranství hřiště využívali i lidé ze vzdálenějších míst a aktivně se zapojili. Našimi programy nejenže zkvalitňujeme jejich životy, ale zároveň přispíváme ke kulturnímu bohatství naší země.
Velkou část své činnosti realizujeme na hřišti nad kostelem sv. Václava (letos to bude mj. několik letních táborů). Jedná se o pozemek č. 4233 o výměře 2445 m2 (ostatní plocha), který má spolek pronajatý od Obce Rudník. Vzhledem k tomu, že je pozemek situován na jižně orientovaném svahu a je minimálně zastíněn jen několika stromy, v letních měsících se stává pobyt na něm velmi nepříjemným (pro děti až rizikovým). Tento stav by zlepšila výsadba stromů na jižním okraji pozemku. Rádi bychom výsadbou obohatili spektrum místní druhové rozmanitosti stromů o staré tradiční odrůdy Krkonoš. Proto ji chceme provést ve spolupráci se Správou Krkonošského národního parku, konkrétně paní Ludmilou Harčarikovou, která spravuje genetickou banku KRNAPu a je spoluautorkou projektu Poklady starých zahrad Krkonoš. Budeme s ní konzultovat výběr odrůd i konkrétní místo výsadby. Výsadbu jako takovou provedou členové a přátelé spolku (předpokládáme účast cca 30 osob) za přítomnosti pí. Harčarikové, která při té příležitosti seznámí se zásadami správné výsadby (pozvána k účasti bude široká veřejnost). Stromy ponesou jména dětských členů spolku. Členové spolku budou také o stromy dále pečovat. Výsadbou tohoto "extenzívního stromořadí " dojde k naplnění hned několika cílů - vedle zastínění a zároveň zpevnění jižní meze pozemku, to bude přímos vzdělávací, kdy budeme moci pozorovat vzrůst různých odrůd a rozdíly mezi nimi, dále přispění k navrácení tradičních dřevin do místní  krajiny a v neposlední řadě zajištění pravidelného přísunu čerstvého ovoce pro všechny kolemjdoucí.                                                                                                                  
Dále bychom v rámci projektu rádi inovovali označení 9 druhů stromů, kterou rostou na hřišti a byly určeny v roce 2017 v rámci akce Toulky za pokladem. Jejich označení barevnými fáborky se ukázalo jako nedostačující (fáborky se trhají, na některých stromech již chybí), a proto bychom je chtěli nahradit dřevěnými přiklápěcími cedulkami, které by nesly vygravírovaný název daného stromu a informaci o jeho významu v přírodě.Včetně označení dalších 6 druhů, které by se vysadili. Celkem by se tedy na hřišti mohlo nacházet 15 druhů dřevin.                                                                                                               
Časový harmonogram:duben: výsadba již pořízených sazenic v prostřední mezy, květen - červen: konzultace se Správou KRNAP (výběr odrůd a konkrétního místa výsadby), červenec - září: příprava opor ke stromům (svépomocí), zajištění výroby informačních cedulek, říjen: výsadba stromků a instalace informačních cedulek. 
Velkou část své činnosti realizujeme na hřišti nad kostelem sv. Václava (letos to bude mj. několik letních táborů). Jedná se o pozemek č. 4233 o výměře 2445 m2 (ostatní plocha), který má spolek pronajatý od Obce Rudník. Vzhledem k tomu, že je pozemek situován na jižně orientovaném svahu a je minimálně zastíněn jen několika stromy, v letních měsících se stává pobyt na něm velmi nepříjemným (pro děti až rizikovým). Tento stav by zlepšila výsadba stromů na jižním okraji pozemku. Rádi bychom výsadbou obohatili spektrum místní druhové rozmanitosti stromů o staré tradiční odrůdy Krkonoš. Proto ji chceme provést ve spolupráci se Správou Krkonošského národního parku, konkrétně paní Ludmilou Harčarikovou, která spravuje genetickou banku KRNAPu a je spoluautorkou projektu Poklady starých zahrad Krkonoš. Budeme s ní konzultovat výběr odrůd i konkrétní místo výsadby. Výsadbu jako takovou provedou členové a přátelé spolku (předpokládáme účast cca 30 osob) za přítomnosti pí. Harčarikové, která při té příležitosti seznámí se zásadami správné výsadby (pozvána k účasti bude široká veřejnost). Stromy ponesou jména dětských členů spolku. Členové spolku budou také o stromy dále pečovat. Výsadbou tohoto "extenzívního stromořadí " dojde k naplnění hned několika cílů - vedle zastínění a zároveň zpevnění jižní meze pozemku, to bude přímos vzdělávací, kdy budeme moci pozorovat vzrůst různých odrůd a rozdíly mezi nimi, dále přispění k navrácení tradičních dřevin do místní  krajiny a v neposlední řadě zajištění pravidelného přísunu čerstvého ovoce pro všechny kolemjdoucí.                                                                                                                  Dále bychom v rámci projektu rádi inovovali označení 9 druhů stromů, kterou rostou na hřišti a byly určeny v roce 2017 v rámci akce Toulky za pokladem. Jejich označení barevnými fáborky se ukázalo jako nedostačující (fáborky se trhají, na některých stromech již chybí), a proto bychom je chtěli nahradit dřevěnými přiklápěcími cedulkami, které by nesly vygravírovaný název daného stromu a informaci o jeho významu v přírodě.Včetně označení dalších 6 druhů, které by se vysadili. Celkem by se tedy na hřišti mohlo nacházet 15 druhů dřevin.                                                                                                               Časový harmonogram:duben: výsadba již pořízených sazenic v prostřední mezy, květen - červen: konzultace se Správou KRNAP (výběr odrůd a konkrétního místa výsadby), červenec - září: příprava opor ke stromům (svépomocí), zajištění výroby informačních cedulek, říjen: výsadba stromků a instalace informačních cedulek. Spolek Divilidi se zajímá o všechny dobré lidi, očistu duše od každodenního stereotypu a zabývá se rozvojem znalostí i dovedností v přírodě. Byl založen za účelem podpořit všechny věkové skupiny, jednotlivce i rodiny nejen místní komunity, kteří mají chuť užít si rozmanitou přírodu Krkonoš, zejména v Rudníku a okolí. Těšilo by nás, kdyby prostranství hřiště využívali i lidé ze vzdálenějších míst a aktivně se zapojili. Našimi programy nejenže zkvalitňujeme jejich životy, ale zároveň přispíváme ke kulturnímu bohatství naší země.
Velkou část své činnosti realizujeme na hřišti nad kostelem sv. Václava (letos to bude mj. několik letních táborů). Jedná se o pozemek č. 4233 o výměře 2445 m2 (ostatní plocha), který má spolek pronajatý od Obce Rudník. Vzhledem k tomu, že je pozemek situován na jižně orientovaném svahu a je minimálně zastíněn jen několika stromy, v letních měsících se stává pobyt na něm velmi nepříjemným (pro děti až rizikovým). Tento stav by zlepšila výsadba stromů na jižním okraji pozemku. Rádi bychom výsadbou obohatili spektrum místní druhové rozmanitosti stromů o staré tradiční odrůdy Krkonoš. Proto ji chceme provést ve spolupráci se Správou Krkonošského národního parku, konkrétně paní Ludmilou Harčarikovou, která spravuje genetickou banku KRNAPu a je spoluautorkou projektu Poklady starých zahrad Krkonoš. Budeme s ní konzultovat výběr odrůd i konkrétní místo výsadby. Výsadbu jako takovou provedou členové a přátelé spolku (předpokládáme účast cca 30 osob) za přítomnosti pí. Harčarikové, která při té příležitosti seznámí se zásadami správné výsadby (pozvána k účasti bude široká veřejnost). Stromy ponesou jména dětských členů spolku. Členové spolku budou také o stromy dále pečovat. Výsadbou tohoto "extenzívního stromořadí " dojde k naplnění hned několika cílů - vedle zastínění a zároveň zpevnění jižní meze pozemku, to bude přímos vzdělávací, kdy budeme moci pozorovat vzrůst různých odrůd a rozdíly mezi nimi, dále přispění k navrácení tradičních dřevin do místní  krajiny a v neposlední řadě zajištění pravidelného přísunu čerstvého ovoce pro všechny kolemjdoucí.                                                                                                                  Dále bychom v rámci projektu rádi inovovali označení 9 druhů stromů, kterou rostou na hřišti a byly určeny v roce 2017 v rámci akce Toulky za pokladem. Jejich označení barevnými fáborky se ukázalo jako nedostačující (fáborky se trhají, na některých stromech již chybí), a proto bychom je chtěli nahradit dřevěnými přiklápěcími cedulkami, které by nesly vygravírovaný název daného stromu a informaci o jeho významu v přírodě.Včetně označení dalších 6 druhů, které by se vysadili. Celkem by se tedy na hřišti mohlo nacházet 15 druhů dřevin.                                                                                                               Časový harmonogram:duben: výsadba již pořízených sazenic v prostřední mezy, květen - červen: konzultace se Správou KRNAP (výběr odrůd a konkrétního místa výsadby), červenec - září: příprava opor ke stromům (svépomocí), zajištění výroby informačních cedulek, říjen: výsadba stromků a instalace informačních cedulek.